uit elkaar gaan en mediation

Uit elkaar gaan en mediation

Uit elkaar gaan is erg moeilijk. Mediation kan helpen. Dit is een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om en is ontstaan vanuit de gedachte van zelfbeschikking.
Hierbij wordt door partijen op vrijwillige basis een conflict aangepakt onder begeleiding van een mediator. Het doel van mediation is dat partijen samen tot een oplossing komen. De mediator is de deskundige die partijen in dit proces begeleid.
De mediator is degene die de regie houdt en er voor zorg draagt dat partijen op basis van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan het proces. Hij/zij is opgeleid om partijen te brengen naar de kern van het probleem en partijen aan te zetten om vandaar uit tot een oplossing te komen.

Mediation kan op vele terreinen worden toegepast zoals bijvoorbeeld zakelijke geschillen, arbeidsrechtelijke geschillen, maar ook bij (echt)scheidingen.

De werkwijze bij mediation is snel, doelgericht en veelal kostenbesparend, maar verlangt wel van partijen een optimale betrokkenheid (commitment).
Meervaart Notarissen is deskundig op het gebied van mediation en kan u helpen bij het oplossen van conflicten.

Neem gerust contact  met ons op voor advies of maak een afspraak.