Voogdij

Voogdij en voogd kinderenVoogdij en voogd kinderen: laat het op tijd en goed vastleggen. Ouders vragen zich weleens af: stel wij overlijden en de kinderen zijn nog minderjarig. Wat dan? Wie is dan belast met de opvoeding en verzorging van mijn kinderen? U kent als beste uw kinderen en u kunt het beste bepalen aan wie de zorg en opvoeding van uw kinderen wordt toevertrouwd. Laat het niet in het ongewisse en leg deze zaken vast.

Voogd aanwijzen

Als ouder kun je één of twee personen aanwijzen als voogd voor je minderjarige kind. Dit kun je opnemen door registratie in het gezagsregister of door het op te nemen in een testament. Je vraagt bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend(in) bij wie de kinderen zich vertrouwd voelen. Dit betekent overigens niet dat die persoon verplicht is om de voogdij op zich te nemen. Als jullie allebei overlijden en de door jou aangewezen voogd wil de zorg voor je kinderen niet, dan benoemt de kinderrechter iemand anders. Ook als je geen voogd benoemt in je testament, zorgt de kinderrechter dat iemand de zorg voor je kinderen op zich neemt. In de meeste gevallen is dit een familielid. Is er niemand geschikt bevonden, komt een kind terecht in een pleeggezin.

Praat er over met Meervaart Notarissen. Neem gerust contact met op voor advies of maak een afspraak.