Bewind, mentorschap en curatele

Bewind, mentorschap en curatele zijn (beschermings-)maatregelen voor mensen die niet meer (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen.
Bewind, mentorschap en curateleDit zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, alzheimer en dementie patiënten of mensen met een verslavingsprobleem. De maatregelen zijn bedoeld voor meerderjarigen. Bij minderjarigen (tot achttien jaar), zorgen de ouders of een voogd voor de belangen van de minderjarige. Wel kan een maatregel al worden aangevraagd tijdens de minderjarigheid zodat de maatregel gelijk kan ingaan bij het bereiken van de meerderjarigheid.

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Daarom beslist een curator over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Tegenwoordig kunt u zelf curatele, bewind voering of mentorschap aanvragen bij de Rijksoverheid.
U kunt dit regelen door het invullen van formulieren die staan op de site van de overheid:

www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap

Met het maken van de keuze welke beschermingsmaatregel het beste past, kan Meervaart Notarissen u behulpzaam zijn.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op.