Testament leventestamentTestament

Bij het overlijden van iemand geeft de wet aan wie de bezittingen en schulden (de nalatenschap) van de overledene toekomen. Dit is de vererving volgens de wet en heet het versterferfrecht.
Wilt u afwijken van wat de wet bepaalt, dan kunt u bij testament zelf een regeling treffen wat er moet gebeuren na uw overlijden. Hoe laat ik mijn partner verzorgd achter, hoe bespaar ik erfbelasting, hoe bescherm ik het vermogen voor mijn kinderen, wie regelt de zaken bij mijn overlijden, wie heeft de zorg over mijn minderjarige kinderen (voogdij) en wie beheert het vermogen voor mijn nog jonge kinderen (bewind). Allemaal zaken die in een testament kunnen worden geregeld.

Heeft u een eigen onderneming? Ook dan kunt u in een testament een regeling treffen over de voortzetting van de onderneming na uw overlijden.

Maak een afspraak met Meervaart Notarissen om deze belangrijke zaken te bespreken en vast te leggen.

Laat uw testament ook regelmatig controleren. Onvoorziene wetswijzigingen of beleidswijzigingen van de overheid kunnen aanleiding zijn om uw testament aan te passen.

Leventestament

Wilt u vastleggen wie uw belangen behartigt als u niet meer zelf in staat bent dat te doen en wilt u vastleggen hoe u uw laatste levensfase wilt invullen (wel of geen verzorgingstehuis)? Het is mogelijk dergelijke zaken op te nemen in een leven-testament. Voor beslissingen die u wilt vastleggen aangaande een vrijwillig levenseinde is het van belang ook uw huisarts op de hoogte te brengen. Op de website van de Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl) kunt u zich daaromtrent nader informeren.