schenkingen

Schenkingen

Mogelijk heeft u voldoende middelen om in uw levensonderhoud te voorzien en zal er na uw overlijden nog een ruime erfenis overblijven. Waarom zou u wachten tot uw overlijden met het overhevelen van uw vermogen? Hoe groter het vermogen dat u nalaat, hoe hoger de erfbelasting die daarover moet worden betaald. Wellicht kunnen uw (klein-) kinderen schenkingen goed gebruiken om bijvoorbeeld net een eigen huis te kunnen kopen.

Bent u voorzichtig – je weet immers nooit waar het vermogen voor nodig is – dan is schenken “op papier” ook een mogelijkheid. U houdt uw vermogen en kunt daarover volledig en onbeperkt blijven beschikken. Pas bij uw overlijden worden de schenkingen op papier als schulden afgetrokken van het vermogen dat u nalaat. Zo bespaart u erfbelasting zonder uw vermogen echt kwijt te zijn. De voorwaarden voor een dergelijke schenking zijn bij Meervaart Notarissen bekend.

Let op, de wet biedt éénmalig ruimere vrijstellingen, laat de mogelijkheid niet onbenut voorbijgaan.

Schenken is leuk, maar een schenking kan worden belast met schenkbelasting. Schenken kan echter op meerdere fiscaal slimme manieren, laat u over de besparing van schenkbelasting adviseren door Meervaart Notarissen. Neem contact met ons op.