HUWELIJK OF SAMENLEVEN

huwelijk of samenleven

Huwelijksvoorwaarden/Partnerschapsvoorwaarden

DE WET SINDS 2018

 Tot 1 januari 2018 gold in Nederland voor gehuwde partners of geregistreerd partners de algehele gemeenschap van goederen.
Dit stelsel ging er vanuit dat alles dat de echtgenoten/geregistreerd partners voor en tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap verkregen gezamenlijk eigendom was. Sinds 1 januari 2018 is deze regeling veranderd.
Automatisch blijft alles wat voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap privé-vermogen was (alle schulden en bezittingen) ook privé-vermogen gedurende het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Verder vallen goederen die men krijgt uit een erfenis of schenking automatisch niet meer in de gemeenschap. Deze goederen blijven dus privé. Maar let op, u dient hiervan wel een goede administratie bij te houden. Doet u dit niet, dan loopt u het gevaar dat deze goederen bij een scheiding alsnog tot de gemeenschap zijn gaan behoren en u alsnog bij helfte moet gaan delen.

Een ander aspect van de veranderde wetgeving is onder andere de onderneming.Er dient een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid door de onderneming aan de gemeenschap te worden vergoed. Dit kan heel vervelende gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming.
Kiest u beiden voor deze regeling dan behoeft u niets te doen. Vanaf het moment van voltrekking van het huwelijk of het aangaan van het geregistreerd partnerschap treedt deze regeling van rechtswege in werking. Er kunnen redenen zijn om juist niet voor de wettelijke gemeenschap van goederen te kiezen.
Maak in dat geval tijdig voor het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een afspraak bij de notaris om uw wensen vóór het aangaan van het huwelijk vast te leggen in huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Samenlevingscontract

U wilt samenleven en (nog) niet trouwen? Voor samenwonende partners gelden niet dezelfde regels als voor gehuwde partners of geregistreerde partners. Het kan van belang zijn om een aantal afspraken notarieel vast te leggen in een samenlevingscontract en eventueel aanvullend in een testament.

Enkele verschillen: samenwonende partners zijn niet van rechtswege elkaars erfgenamen en fiscaal partners voor de inkomstenbelasting. Ook zijn samenwonende partners veelal geen partners in de zin van een nabestaandenpensioen.

Voorts kan een samenlevingscontract een voorwaarde zijn om bij overlijden als langstlevende partner aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling voor de erfbelasting en belasting in de laagste tariefgroep voor de erfbelasting.

Wilt u als samenwoners uw zaken goed regelen en elkaar goed verzorgd achterlaten, dan is een notarieel samenlevingscontract een voorwaarde.

Kortom, beslissingen die u neemt hebben grote (fiscale) gevolgen. Laat u adviseren door Meervaart Notarissen. Neem gerust contact met ons op.