HUWELIJK OF SAMENLEVEN

huwelijk of samenleven

Huwelijksvoorwaarden/Partnerschapsvoorwaarden

Bij het aangaan van een huwelijk of samenleven (een geregistreerd partnerschap) biedt de wet een standaardregeling, “de wettelijke algehele gemeenschap van goederen”, genaamd. De vermogens van de (huwelijks)partners vloeien bij het aangaan van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van rechtswege samen en vormen gemeenschappelijk vermogen. Dit betekend dat beide (huwelijks)partners in het gemeenschappelijk vermogen ieder voor de helft gerechtigd zijn. Ook de schulden van de (huwelijks)partners vallen in de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Kiest u beiden voor deze regeling dan behoeft u niets te doen. Vanaf het moment van voltrekking van het huwelijk of het aangaan van het geregistreerd partnerschap treedt deze regeling van rechtswege in werking. Er kunnen redenen zijn om juist niet voor de wettelijke algehele gemeenschap van goederen te kiezen.

Samenlevingscontract

U wilt samenleven en (nog) niet trouwen? Voor samenwonende partners gelden niet dezelfde regels als voor gehuwde partners of geregistreerde partners. Het kan van belang zijn om een aantal afspraken notarieel vast te leggen in een samenlevingscontract en eventueel aanvullend in een testament.

Enkele verschillen: samenwonende partners zijn niet van rechtswege elkaars erfgenamen en fiscaal partners voor de inkomstenbelasting. Ook zijn samenwonende partners veelal geen partners in de zin van een nabestaandenpensioen.

Voorts kan een samenlevingscontract een voorwaarde zijn om bij overlijden als langstlevende partner aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling voor de erfbelasting en belasting in de laagste tariefgroep voor de erfbelasting.

Wilt u als samenwoners uw zaken goed regelen en elkaar goed verzorgd achterlaten, dan is een notarieel samenlevingscontract een voorwaarde.

Kortom, beslissingen die u neemt hebben grote (fiscale) gevolgen. Laat u adviseren door Meervaart Notarissen. Neem gerust contact met ons op.